• Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informujemy, iż:  

 

- Administratorem Pani/a danych jest Medfuture Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pl. Powstańców Śląskich 16-18, 53-314 Wrocław 

-- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a  rozporządzenia ogólnego 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia lub do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia  

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy przetwarzające dane osobowe na rzecz Administratora danych, w tym firmy świadczące usługi IT 

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu kontroli, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu wysyłki informacji marketingowych 

-Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu